मालवणी बझार-कट्टा

Share

संस्थेने ग्रामीण भागातील जनतेस दर्जेदार माल माफक दरात पुरविणेसाठी तसेच रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने दि. २६/०६/२००८ रोजी कट्टा बाजारपेठ येथे मालवणी बझार, शाखा कट्टा हा डिपार्टमेंट स्टोअर्स सुरू केला. त्यास कट्टा व पंचक्रोशीतील गावातील ग्राहकांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभत आहे. सन २०१७ – २०१८ या वर्षात रू. १.४५ कोटी एवढी विक्री झालेली आहे. मागील वर्षापेक्षा १५ लाखांने विक्री वाढ झालेली आहे.या शाखेत माहे फेब्रुवारी २०१३ पासून ग्राहकांच्या सेवेसाठी बारकोडींग सेवा सुरू करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *