मिरची महोत्सव

Share

संस्थेने माहे एप्रिल २०१८ मध्ये मालवणी बझार मालवण,कट्टा,आचरा येथे मिरची महोत्सवांचे आयोजन केले होते. या मिरची महोत्सवात रु. ३,१४,२९४/- एवढी मिरची विक्रीची उलाढाल झालेली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *